непринуденост

непринуденост
същ. - непрестореност, непревзетост, естественост, простота, простодушие, искреност, сърдечност, чистосърдечие, наивност
същ. - свобода
същ. - живост, бодрост, жизнерадост
същ. - непринудена обстановка, интимност, интимен характер, липса на официалност
същ. - приветливост, любезност, вежливост

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • бодрост — същ. жизненост, жизнерадост, живот, живост, крепкост същ. пъргавина, бързина, енергичност, активност, трескавост същ. внимание, бдителност същ. непринуденост същ. издръжливост, бърза възстановимост същ. ободряване, развес …   Български синонимен речник

  • вежливост — същ. учтивост, внимание, любезност, отзивчивост, ласкавост, нежност, благост, доброта, възпитание, куртоазия същ. приветливост, непринуденост същ. услужливост, отстъпчивост същ. благовъзпитаност …   Български синонимен речник

  • естественост — същ. непринуденост, непрестореност, неподправеност, откровеност, простодушие, наивност същ. свобода същ. правилност, уместност, коректност …   Български синонимен речник

  • живост — същ. бодрост, подвижност, будност, съобразителност, пъргавина, енергичност, буйност същ. непринуденост, жизнерадост същ. въодушевление, жар, темперамент същ. еластичност, жилавост, замах същ. енергия, активност същ. сила …   Български синонимен речник

  • жизнерадост — същ. жизненост, бодрост, доволство същ. ентусиазъм, възбуждение, възбуда, изблик същ. живост, непринуденост същ. буйна кръв същ. издръжливост, бърза възстановимост същ. оживление, въодушевление …   Български синонимен речник

  • интимен характер — словосъч. непринуденост, непринудена обстановка, интимност, липса на официалност …   Български синонимен речник

  • интимност — същ. фамилиарност, близост, семейност, домашност същ. искреност, откровеност, откровение, приятелство, задушевност същ. тесни приятелски връзки същ. непринуденост, непринудена обстановка, интимен характер, липса на официалност същ. уединение,… …   Български синонимен речник

  • липса на официалност — словосъч. непринуденост, непринудена обстановка, интимност, интимен характер …   Български синонимен речник

  • любезност — същ. вежливост, учтивост, отзивчивост, внимание, възпитание, ласкавост, куртоазия, нежност, доброта, благост същ. благоприличие, приличие, добро държане, скромност същ. добрина, добросърдечност, добродушие същ. приветливост, дружелюбност,… …   Български синонимен речник

  • наивност — същ. простодушие, доброта, добродушие, доверчивост, непринуденост, откровеност, естественост, непрестореност същ. лекомислие, лековерие …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”